Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TARİH VE TOPLUM - Yeni Yaklaşımlar | Sayı: 7

İçindekiler
5-6 Kerem Ünüvar
7-21
Heinrich Schlesinger’in II. Mahmud portreleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme ve hükümdar imgesi
Funda Berksoy
23-59
Söylentinin gücü: İstanbul’da büyük panik ve 1861 finansal krizi
Hüseyin Al
Şevket Kamil Akar
61-99
Yabancı sermayeli imtiyazlı şirketlerde işgücünü Türkleştirme uygulamaları (1923-1930)
Murat Koraltürk
101-127
Türk-Yunan ilişkileri gelgitinde azınlık siyasetine bir örnek: Kilise ihtilafı
Stefo Benlisoy
129-144
Osmanlı tarihyazımında “Lale Devri” Eleştirel bir değerlendirme
Selim Karahasanoğlu
145-179
Umumî Müfettiş İbrahim Tali Öngören: Müfettişlik icraatları ve 1934 Trakya Teftiş Gezisi Raporu
Berna Pekesen
181-244
“Blat, Stalin’den büyüktür”: Erken dönem Sovyet sosyal tarihçiliğinde revizyonizm
Murat Metinsoy
245-247
249-251
Birikim Dergisi