Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TARİH VE TOPLUM - Yeni Yaklaşımlar | Sayı: 12

İçindekiler
5-6
Sunuş
7-11
Donald Quataert anısına (1941-2011)
Cengiz Kırlı
13-22
Donald Quataert (1941-2011) ve mirası
Selim Karahasanoğlu
23-44
Bir adanın kaderini değiştiren saldırı: İspanyol ve Katalan kaynakları ışığında 1550’lerde Akdeniz’de Osmanlı Osmanlı’nın 1558 Minorka çıkarması
Özlem Kumrular
47-70
1914 Osmanlı-Yunan nüfus mübadelesi girişimi: İttihat ve Terakki’nin ve Yunanistan’ın mübadele politikaları
Ahmet Efiloğlu
71-93
Serbest Mıntıka’dan Amerikan Pazarı’na Tophane Rıhtımı: Ford Motor Company Exports Inc., İstanbul otomotiv montaj fabrikası, 1925-1944
Aslı Odman
95-118
Türkiye Cumhuriyet döneminde modernlik/gelenek karşıtlığı ve Taksim Meydanı (1935) isimli resimdeki oryantalist kurgu
Funda Berksoy
119-139
“Uyanın kadınlar! Hayata bigâne kalmamak için” Türk milliyetçiliğinin kuruluşunda kadınların rolü ve Kadınlık Hayatı dergisi
Y. Doğan Çetinkaya
141-152
Ekonominin Türkleştirilmesi bağlamında erken Cumhuriyet döneminde bazı mesleklere yönelik düzenlemeler
Murat Koraltürk
153-198
Bir tek parti dönemi politikacısının gözünden Cumhuriyet’in “Doğu” meselesi ve bürokrasinin hali:CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’ın Doğu gezisi
Nizam Önen
199-201
Özetler
203-206
Abstracts
Birikim Dergisi